Drobečková navigace

Úvod > Kontakt

Kontakt

Oficiální název: Obec Chroustov
Přidružené části: Dvořiště
Adresa: Chroustov 81, 289 02 Kněžice
Telefon: +420 325 640 225
Fax: +420 325 640 225
E-mail: chroustov@tiscali.cz
IČO: 00640654
Číslo účtu (pro běžný bankovní styk): 33228-191/0100
Číslo účtu (dle zákona 501/2012 Sb.): 94-514511/0710

Úřední hodiny

Pondělí: 7:00 - 15:00
Úterý: 7:00 - 15:00
Středa: 7:00 - 20:00
Čtvrtek: 7:00 - 15:00
Pátek: 7:00 - 11:30

Počet obyvatel

dle Českého statistického úřadu
https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112015

215 (k 7.12.2004)
209 (k 31.12.2008)
209 (k 31.12.2011)
209 ( k 31.12,2012)
209 ( k 31.12.2013)
205 ( k 31.12.2014)

Statistické údaje

Počet částí: 2
Katastrální výměra: 466 ha
Nadmořská výška: 252 m n. m.
Počet obyvatel:

Pošta: ne
Zdravotnické zařízení: ne
Policie: ne
Škola: ne
Vodovod: ano
Plynofikace: ne
Kanalizace (ČOV): ne

Opravné prostředky

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření OÚ, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty ve správním řízení se podávají prostřednictvím obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu pro Středočeský kraj.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím OÚ Chroustov, či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů