Drobečková navigace

Úvod > Kostel Nanebevzetí Panny Marie > Veřejná sbírka

Veřejná sbírka

 

Obec Chroustov zorganizovala sbírku určenou na provoz, údržbu, opravy a rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chroustově, včetně hřbitovní zdi.

 

Obec Chroustov je od r. 2020 na základě darovací smlouvy vlastníkem kostela Nanebevzetí Panny Marie , do této doby spravovaným Římskokatolickou farností Městec Králové. Obec Chroustov se finančně spolupodílela na opravách kostela již od r. 1998, kdy poskytla neinvestiční dotace ve výši minimálně 10% na prováděné opravy . Zbývající finance na opravy  farnosti získávaly z různých dotací ministerstva kultury, které jsou uvedeny v následující tabulce.

Havarijní program 1998 - 2005 přehled alokace finančních prostředků na obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie, rejstř. č. ÚSKP 17059/2-1824, k. ú. a obec Chroustov, okres Nymburk, kraj Středočeský

rok

příspěvek MK v tis. Kč

1998

80

1999

120

2000

120

2005

200

Celkem (v tis. Kč)

520

   

Program záchrany architektonického dědictví 2006 - 2012               

rok

příspěvek MK v tis. Kč

2006

1 595

2007

450

2008

500

2009

500

2010

500

2011

620

2012

420

Celkem (v tis. Kč)

4 585

   

program Podpora obnovy kulturních památek prostředniczvím obcí s rozšířenou působností 2013 - 2020

rok

příspěvek MK v tis. Kč

2013

0

2014

0

2015

260

2016

325

Celkem (v tis. Kč)

585

   

Celkem poskytnuto  (v tis. Kč)

5 690

  Přesto se však v posledních letech výrazně zhoršoval jeho technický stav (např. špatná izolace proti pronikání srážkové vody do  základů, havarijní stav přístupového schodiště ke kostelu,… a další závady).

 Občané Chroustova se proto rozhodli v místním referendu pořádaném dne 7. a 8. října 2016 přistoupit na nabídku církve na jeho převzetí do vlastnictví obce, kdy bude kostel využíván dále pro církevní účely a pro kulturní i  společenské akce.

Velmi příjemné bylo zjištění, že lidé by se rádi podíleli na jeho rekonstrukci finančním darem.  Proto obec vyhlásila veřejnou sbírku určenou na provoz, údržbu, opravy a rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chroustově, včetně hřbitovní zdi.

 

Přispívat lze těmito způsoby:

. shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném transparentním účtu

č.ú.  008248-5122127379/0800 vedeném u České spořitelny, a.s.

. pokladničkami

. sběracími listinami

. prodejem předmětů

. prodejem vstupenek

. složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou (do pokladny obce           Chroustov)

 

Všem dárcům děkujeme!

 

Dokumenty k veřejné sbírce:

Registrace sbírky.pdf

Osvědčení.pdf

Sběrací listiny-potvrzení.pdf

 

Kontakt:

Obecní úřad
Chroustov 81
289 02 Kněžice u Městce Králové

Tel: 325 640 225
Fax: 325 640 225
E-mail: chroustov@tiscali.cz

datová schránka -  b6fav27 

portal.gov.cz

GEOPORTÁL

http://www.geosense.cz/..
geoportál firmy Geosense s.r.o.

 

Sociální služby

___________________

Aktuální komunitní plán sociálních služeb , akční plán pro období 2014-2016, katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb http://www.socialnipomoc-podebrady.cz   ___________________

Hospodaření obce dle údajů Ministerstva financí: http://monitor.statnipokladna.cz/..   _________________________

http://www.czechpoint.cz/web/ ___________________

PROVOZNÍ DOBA MÍSTNÍ PRODEJNY

Pondělí:7:00 – 11:00 13:00 – 16:00

Úterý: 7:00 – 11:00

Středa: 7:00 – 11:00 13:00 – 16:00

Čtvrtek: 7:00 – 11:00

Pátek: 7:00 – 11:00 13:00 – 16:00

Sobota: 7:30 – 10:00

___________________

 Řešení životních situací:  https://portal.gov.cz/..

___________________

Pakt starostů a primátorů:              Obec člemem https://pakt starostu/..

Akční plán 2014-2020

__________________

Archeologická naleziště

mapa1:25 000

Chroustov