Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, smlouvy a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Chroustov

č. 2 /2022

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

TEXT

 od 1.10.2022

Obecně závazná vyhláška obce Chroustov

č. 1 /2022

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

TEXT

 od 1.10.2022

Obecně závazná vyhláška obce Chroustov

č. 1 / 2003

Požární řád obce

(+příloha 3/2018)

TEXT

 od 8.10.2013

Obecně závazná vyhláška obce Chroustov

č. 1 / 2007

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů na území obce Chroustov včetně systému nakládání se stavebním odpadem

TEXT

neplatná

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHROUSTOV Č. 2/2007

O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

TEXT

neplatná

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHROUSTOV  

Č. 3/2007

O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

TEXT

 

od

1.5.2008

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHROUSTOV  

Č. 1/2018

O RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU

TEXT

 

Řád veřejného pohřebiště  obce Chroustov

Řád veřejného pohřebiště Chroustov.pdf

 

 

 

 

od

11.7.2018

 

 

od 1.8.2019

 

 

Důležité zákony

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Oznámení

Oznámení pronájmu pozemku - p. Holá.doc

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

PES/945000002292836

 

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Smlouvy

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva