Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Základní informace

Základní informace

Kontaktní a identifikační údaje

Oficiální název: Obec Chroustov
Přidružené části: Dvořiště
Adresa: Chroustov 81, 289 02 Kněžice
Telefon: 325 640 225
Fax: 325 640 225
E-mail: chroustov@tiscali.cz
IČO: 00640654
Číslo účtu (pro běžný bankovní styk): 33228-191/0100
Číslo účtu (dle zákona 501/2012 Sb.): 94-514511/0710
ID datové schránky b6fav27

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 15:00
Úterý 7:00 - 15:00
Středa 7:00 - 20:00
Čtvrtek 7:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 11:30

Statistické údaje

Počet částí: 2
Katastrální výměra 466 ha
Nadmořská výška: 252 m n. m.

Počet obyvatel:

dle Českého statistického úřadu

https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112015

215 (k 7.12.2004)
209 (k 31.12.2008)
209 (k 31.12.2011)
209 ( k 31.12,2012)
209 ( k 31.12.2013)
205 ( k 31.12.2014)
   
Pošta: ne
Zdravotnické zařízení: ne
Policie: ne
Škola: ne
Vodovod: ano
Plynofikace: ne
Kanalizace (ČOV): ne

Opravné prostředky

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření OÚ, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty ve správním řízení se podávají prostřednictvím obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu pro Středočeský kraj.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím OÚ Chroustov, či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Aktualizováno: 31.7.2015