Drobečková navigace

Úvod > Smazat - po kontrole obsahu zákazníkem > Rozvoj obce > Místní komunikace

Místní komunikace

 

Oprava místních komunikací v roce  2019

Projekt "Oprava místních komunikací1c a 3c v obci Chroustov" za přispění prostředků z MMR

 

Předání opravených cest

13.11.2019 byly firmou STAVOKA KOSICE, a.s. předány do užívání opravené cesty 1c a 3c   (u Myšků a u Jiroušků) . Cesty získaly nový bezprašný povrch a zastupitelstvo obce přeje občanům příjemné a bezproblémové užívání.

Opravená komunikace 1C 3.jpg   Opravená komunikace 3C 3.jpg

 

LOGO MMR.png

Publikováno 2.11.2019 Va

 

Výběr dodavatele opravy cest

2.7.2018 proběhlo výběrové řízení na dodavatele opravy místních komunikací Nabídku podaly dvě firmy:

TANACO, a.s.     Poděbrady

STAVOKA KOSICE, a.s.

REKOM NOVÝ BYDŽOV, a.s.

 

Zvítězila firma  REKOM NOVÝ BYDŽOV, a.s. s nabídkovou cenou  794 301 Kč bez DPH  

(961 104 Kč s DPH)

 S firmou byla uzavřena smlouva o provedení díla s termínem dokončení nejpozději31.12.2019 .

LOGO MMR.png

Publikováno 23.9.2019 Va

Přiznání dotace na opravu

V letošním roce byla obci  schválena dotace na opravu cest 1c a 3c (u Myšků a u Jiroušků) ve výši 672 772 Kč   na opravu povrchu cesty -místní komunikace  dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019“ vyhlášeného  ministerstvem pro místní rozvoj. Celkové náklady na opravu jsou rozpočtovány částkou 961 104 Kč

Obec připravuje výběrové řízení na dodavatele opravy.

LOGO MMR.png

Publikováno 26.6.2019 Va

Oprava místních komunikací v roce  2018

Projekt "Oprava místní komunikace v obci Chroustov" za přispění prostředků z MMR

 

 

Projekt "Oprava místní komunikace v obci Chroustov" - Na Obci, byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Provedené dílo bylo předáno 13.11.2018


 

LOGO MMR.png

Publikováno 15.11.2018 Va

Výběr dodavatele opravy cesty

2.7.2018 proběhlo výběrové řízení na dodavatele opravy místní komunikace Nabídku podaly dvě firmy:

REKOM NOVÝ BYDŽOV, a.s.

TANACO, a.s.     Poděbrady

Zvítězila firma  REKOM NOVÝ BYDŽOV, a.s. s nabídkovou cenou 1 580 090Kč bez DPH (1 911 909 Kč s DPH)

 S firmou byla uzavřena smlouva o provedení díla s termínem dokončení nejpozději30.11.2018.

LOGO MMR.png

Publikováno 17.8.2018 Va

 

Přiznání dotace na opravu

Po opakovaných žádostech o dotace na opravu cest byla obci schválena dotace ve výši 965 923 Kč   na opravu povrchu cesty -místní komunikace  Na obci a u Piteráka z dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018“ vyhlášeného  ministerstvem pro místní rozvoj. Celkové náklady na opravu jsou rozpočtovány částkou 1 930 568 Kč

Opravu však není možné zajistit do příštíhon týdne  a tak průvod při oslavách 140. výročí založení  hasičského sboru v Chroustově 9.června půjde ještě po prašné cestě.

Obec připravuje výběrové řízení na dodavatele opravy.

LOGO MMR.png

Publikováno 1.6.2018 Va